VvE Beheer

U als Vereniging van Eigenaren (VvE) bent voor verschillende zaken bij FinOp & VvE beheer aan het juiste adres.

Een overzicht van onze diensten:

Administratie

Voor uw VvE kunnen wij uw complete administratie voeren. De administratie kan onderverdeeld worden in een leden-, financiële- en secretariële administratie.

Ledenadministratie

Wij houden de mutaties van uw ledenbestand bij, informeren van de notaris inzake de afrekening van appartementen welke in eigendom worden overgedragen, informeren makelaars cq. taxateurs inzake de splitsingsakte; reglementen; financiële gegevens en laatste notulen ALV.

Financiële administratie

Wij verzorgen de volledige financiële administratie, factureren en administreren van de verschuldigde eigenbijdrage en evt. extra bijdrage, signaleren en bewaken van achterstanden,verzorgen van alle betalingen, beheren van bank- en spaarrekeningen welke op naam van uw VvE staan, opstellen financieel jaarverslag, opstellen (concept)begroting incl. overzicht onderhoudsreserve en voorstel eigenbijdrage voor het komende jaar, kascommissie of accountant in de gelegenheidstellen de jaarstukken te controleren.

Secretariële administratie

Organiseren van maximaal twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) per jaar incl. opmaken agenda in overleg met bestuur, versturen van de uitnodigingen voorzien van machtigingsformulier en evt. stukken (of deze plaatsen op de website van uw VvE), verzorgen van de notulen van de ALV, bijwonen bestuursvergadering.

Technisch beheer

Ook voor het technische beheer kunt u bij ons terecht. Het dagelijks afwikkelen van (klachten) onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen en installaties. Uitbesteding van de uit te voeren werkzaamheden tot een maximaal bedrag (vastgesteld tijdens de ALV). Aanvragen van offertes t.b.v. groot onderhoud. Afwikkelen van schades bij uw verzekeringsmaatschappij evenals het bewaken uw verzekering en daar waar nodig nieuwe voorstellen bij uw leden neerleggen. Bijhouden van een Meerjaren Onderhoud Plan (MOP). Tevens zullen wij ook buiten kantoortijden (beperkt) bereikbaar zijn voor dringende storingen en spoedeisende klachtenmeldingen.

Waarom kiezen voor VvE beheer?

Één vast aanspreekpunt. Buitenkantooruren beschikbaar, ook voor afspraken. Gratis online boekhouden (Accountview). All-in pakket, Betaling per maand, Vaste indicatie van prijzen dus geen verrassingen achteraf. Bel nu 06-34923202 of vul het contact formulier in voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.